Relaxing Music: ‘Dove High Over Storm’ With Beautiful Cloud Scenery

Relaxing Music: ‘Dove High Over Storm’ With Beautiful Cloud Scenery


In this beautiful piece of relaxing music, a flute with a piano accompaniment play the piece, “Dove High Over Storm” by Tony Chen.

Flute Player: Guohua Chen

One thought to “Relaxing Music: ‘Dove High Over Storm’ With Beautiful Cloud Scenery”

 1. Dove High Over The Storm

  I see you drifting through the veil of night, my lost young child
  These torn clothes and your face is bruised and red, what’s happened child?
  Did you say your parents were kidnapped?
  No child, your parents can’t be dead!
  My little lotus flower, crying in the dark
  Lotus flower, you’ve been starving in the streets, it breaks my heart
  Lotus flower, how can a child they beat, it breaks my heart

  Child I will take you in
  Child I will bring you home
  And bring happiness back to you
  No more you’ll suffer alone
  Child we will take you in
  Child we will bring you home
  You’ll be a flower that sees the spring
  Soon a dove flying high over the storm

  My young child, you scream each night fearing the monsters will come
  And take your Grandma, just like they broke down your door and took your mom
  Did you say your teacher expelled you?
  Even though you get the best grades in school?
  My little lotus flower, crying in the dark
  Lotus flower, it’s not wrong to tell the truth, or to be kind
  Lotus flower, how can I stand by silent, your life’s on the line?

  Child I will take you in
  Child I will bring you home
  And bring happiness back to you
  No more you’ll suffer alone
  Child we will take you in
  Child we will bring you home
  You’ll be a flower that sees the spring
  Soon a dove flying high over the storm
  Soon a dove high over the storm

  (Tạm dịch)

  Chim hòa bình vượt bão tố

  Tôi thấy em lang thang giữa màn đêm, đứa em bé bỏng,
  Quần áo em rách nát và khuôn mặt em bầm tím, điều gì đã xảy ra?
  Có phải em nói cha mẹ em đã bị bắt cóc?
  Không em, cha mẹ em không thể chết được!
  Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm
  Đóa sen bé nhỏ, em đang chết đói giữa đường phố, tim tôi quặn lại
  Đóa sen bé nhỏ, họ đánh cả một đứa trẻ như em, tim tôi quặn lại

  Em ơi, tôi sẽ đưa em vào
  Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà
  Và mang hạnh phúc đến cho em
  Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa
  Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào
  Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà
  Em là đóa hoa nở giữa mùa Xuân
  Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố

  Em bé bỏng ơi, em hét lên mỗi đêm vì sợ những con quái vật sẽ tới
  Và đưa bà em đi, cũng như họ đã phá cửa và đưa mẹ em đi
  Có phải em nói thầy giáo em đã đuổi học em?
  Ngay cả khi em được điểm tốt nhất ở trường?
  Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm
  Đóa sen bé nhỏ, không sai khi nói lên sự thật, hay trở thành người tốt
  Đóa sen bé nhỏ, làm sao tôi lại im lặng được, khi thấy cảnh ngộ em?

  Em ơi, tôi sẽ đưa em vào
  Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà
  Và mang hạnh phúc đến cho em
  Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa
  Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào
  Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà
  Em là đóa hoa nở giữa mùa Xuân
  Chim hòa bình rồi sẽ bay vượt bão tố
  Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố

Comments are closed.